2017. január 9., hétfő

Erdélyi magyar nyelvészek 1., 2., szerkesztette: Kádár Edit

Murádin László élete és szakmai pályája talán leginkább abban kivételes, hogy a 20. század történelmi terelőfalai és akadályai ellenére szívósan haladt és megmaradt, megmaradhatott a maga által választott úton. A kereken száz oldalas könyv Murádin László szakmai életútjának és írásainak bibliográfiáját (1955-től 2015-ig) foglalja magába.

Márton Gyula jelentős és különös személyisége volt az erdélyi magyar nyelvtudo-mánynak és az egyetemnek, a Bolyainak, majd a Babeș–Bolyainak. Szakmai pályája mintegy negyven évet ölel föl, egyetemi pályája közel három évtizedet, tanszékvezetői mű-ködése kettőt. A kötetben Márton Gyula szakmai útját és nyelvészeti munkásságát 
foglalták össze.